Gwarancja zysku!


Atrakcyjne oprocentowanie

Minimalizacja ryzyka

Zwiększona efektywnośćPoznaj C&M
O C&M Commercial Investments

Przedmiot działalności spółki


Podstawowym przedmiotem działalności C&M COMMERCIAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna jest nabywanie nieruchomości wycenionych poniżej potencjalnej wartości rynkowej z powodu ich wadliwego stanu prawnego oraz złego stanu technicznego.

Spółka, po nabyciu nieruchomości, m.in. reguluje ich stan prawny oraz przeprowadza remont generalny. Przedmiotowe działania oraz przemyślana zmiana sposobu użytkowania nieruchomości gwarantują uzyskanie ponadprzeciętnych zysków.

W centrum uwagi Spółki są nieruchomości o charakterze mieszkalnym (mieszkania i domy) oraz nieruchomości komercyjne. Według stanu na 30 czerwca 2016 r. Spółka posiada nieruchomości których wartość rynkowa, określona na podstawie operatów szacunkowych wynosi ponad 30 mln zł..

Do końca trzeciego kwartału bieżącego roku spółka planuje zrealizować transakcje sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości 8,5 mln zł, z czego 8 mln zł dotyczyć będzie nieruchomości komercyjnych, a 0,5 mln zł dotyczyć będzie nieruchomości mieszkalnych.

Wysokie kwalifikacje osób zarządzających Spółką oraz ich wieloletnie doświadczenie na rynku mieszkaniowym i finansowym są gwarancją rentowności przeprowadzanych działań.

C&M Commercial Investments

Doświadczona kadra zarządzająca

Cezary Czurgiel
Prezes Zarządu


Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowej. Certyfikowany European Financial Guide EFG. Jest właścicielem Kancelarii Doradców Finansowych, Prezesem Zarządu Equity Investments Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Equity Investments Gmbh w Niemczech,Przewodniczącym Rady Nadzorczej Black Diamond Fund S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej V Capital S.A. Posiada duże doświadczenie w inwestowaniu w papiery wartościowe funkcjonujące na rynku niepublicznym.
Dzięki profesjonalnej współpracy z instytucjami finansowymi opracował wiele innowacyjnych projektów, zakończonych pełnym sukcesem i zyskami zaangażowanych stron. Uczestniczył również w wielu projektach inwestycyjnych, realizowanych w branży informatycznej oraz na rynku nieruchomości.


Jan Marek Kasjańczuk
Wiceprezes Zarządu


Posiada 17 letnie doświadczenie w pracy na rynku nieruchomości. Liczne kontakty oraz wieloletnia współpraca z profesjonalistami z branży pozwoliły na pozyskanie bardzo atrakcyjnych nieruchomości pod inwestycję. Zrealizował wiele projektów zakończonych pełnym sukcesem.

Dlaczego warto inwestować

Z C&M COMMERCIAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna?


Zwiększona efektywność

Kwartalna wypłata odsetek zwiększająca efektywną rentowność obligacji.

Atrakcyjne oprocentowanie

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych C&M COMMERCIAL INVESTMENTS S.A. jest wyższa niż na najlepszych rocznych lokatach bankowych.

Minimalizacja ryzyka

Możliwa dzięki operowaniu na stabilnym rynku oraz lokowaniu znacznej części aktywów Spółki w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych.

Bogate doświadczenie

Doświadczenie kadry zarządzającej poparte wieloma sukcesami biznesowymi.


Zapraszamy do inwestycji w Spółkę C&M

Rynek nieruchomości

Nieruchomości mieszkalne


W skali roku na krajowym rynku nieruchomości mieszkalnych dokonywanych jest około 130 tysięcy transakcji sprzedaży. Rynek jest więc bardzo duży, a liczba transakcji systematycznie wzrasta.

Duża liczba transakcji i płynność rynku pozwala zawsze znaleźć nabywcę na wyremontowany lokal. Rynek najmu mieszkań jest również rynkiem o znacznej wielkości, szczególnie w dużych miastach, na terenie których działa C&M.

W okresie nienajlepszej koniunktury gospodarczej część osób nie zaciąga wysokich zobowiązań kredytowych i postanawia wynajmować mieszkanie. C&M decyduje o sprzedaży lub wynajmie nieruchomości na podstawie analizy efektywności ekonomicznej transakcji.

Źródło: GUS.


Rentowność inwestycji odporna na zmiany runku

Oczekiwana rentowność działalności gospodarczej Spółki nie jest powiązana w sposób istotny ze zmianą rynkowych cen nieruchomości.

Ważniejszy dla uzyskania wysokiej rentowności operacji jest poziom dyskonta zawartego w cenach nieruchomości o nieprawidłowym stanie prawnym, a cenami rynkowymi nieruchomości o zbliżonym charakterze, ale z uporządkowanym stanem prawnym.

W obecnych warunkach rynkowych przedmiotowe dyskonto wynosi od 30% do 50% i nie zmieniało się istotnie w okresie ostatnich 3 lat. Sprawność Spółki w ocenie i efektywnym usuwaniu wad prawnych jest gwarancją uzyskania rentowności na poziomie przekraczającym 40% w skali roku. Spółka nie obserwuje na ten moment malejącej podaży nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym. Stroną podażową są głównie spółdzielnie mieszkaniowe oraz kancelarie komornicze prowadzące licytacje nieruchomości.

Nieruchomości komercyjne


Rynek nieruchomości komercyjnych (lokali niemieszkalnych) obejmuje lokale:

  • handlowo-usługowe,
  • biurowe,
  • przemysłowe,
  • gabinety,
  • pracownie,
  • lokale gastronomiczne,
  • lokale o przeznaczeniu kulturalno-społecznym,
  • magazynowym i garaże

W skali roku na rynku lokali niemieszkalnych dokonywanych jest około 10 tysięcy transakcji sprzedaży, przy czym w okresie ostatnich czterech lat liczba transakcji wyraźnie wzrasta. Lokale niemieszkalne, podobnie jak lokale mieszkalne, w głównej mierze sprzedawane są na obszarach miejskich (95% obrotu), a najwięcej transakcji notuje się w województwie mazowieckim, czyli głównym terenie działania C&M. W 2012 roku średnia wartość pojedynczej transakcji kupna/sprzedaży lokali handlowo-usługowych wyniosła 463,4 tys. zł, lokali biurowych – 518,4 tys. zł, lokali produkcyjnych – 223,8 tys. zł, a garaży – 39,5 tys. zł.

Źródło: GUS.

Przykładowy proces inwestycyjny

Cena zakupu 150 000
Koszty zewnętrzne 73 750
Koszty związane z zakupem 3 750
Koszty uregulowania stanu prawnego 30 000
Koszty remontu 40 000
Koszty wewnętrzne bezpośrednie 17 000
Obsługa prawna procesu biznesowego 8 000
Koszty utrzymania lokalu w trakcie procesu biznesowego 6 000
Koszty związane ze sprzedażą (pośrednik etc.) 3 000
Koszty wewnętrzne pośrednie 13 500
Cena sprzedaży 381 375
Zysk brutto 127 125
Zysk netto 102 971
Przeciętna długość okresu inwestycyjnego (w miesiącach) 12
Przeciętna rentowność w skali roku 41%

Kontakt

Siedziba spółki
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Tel./fax
+48 22 250 10 89
+48 22 250 13 60
e-mail:

NIP: 527-269-28-88
KRS: 0000457847

kapitał zakładowy:
100 000,00 zł
(opłacony w całości)